Betrokken partijen

Projectcoördinatie

FLORON voert de projectcoördinatie uit voor het project Het Levend Archief en zal zorgen voor het opslaan van de zaden, netwerklijst van betrokkenen en voor een database. De projectcoördinator van Het Levend Archief en aanspreekpunt binnen FLORON is Nienke Torensma (torensma@floron.nl).

TERREINbeheerders

Wilde planten groeien vaak op terreinen die beheerd worden door organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Samenwerking met deze organisaties is niet alleen noodzakelijk voor toestemming, maar blijkt ook zeer nuttig te zijn als het gaat om exacte locaties, advies en ondersteuning. De terreinen worden niet alleen gebruikt om zaden te verzamelen, maar tevens om ze weer in op te kweken. De soort gedijt immers goed om deze bodems en kan om deze reden soms beter daar opgekweekt worden dan in kassen.

KWEKERS

Voor het zaad dat we verzamelen bij de bronpopulaties, gebruiken we hofjes om het zaad naar een grotere hoeveelheid op te kweken. De hoeveelheid zaad die hiermee gewonnen wordt, is voldoende voor De Nationale Zadenbank en voldoende voor herintroductie, maar wanneer grotere hoeveelheden zaad gewenst is, dienen kwekers benaderd te worden. Wanneer een nieuw natuurgebied ingericht moet worden of wanneer een gemeente bermen wil inzaaien, is samenwerking met kwekers zeer belangrijk. Om die reden zijn kwekers van BiodiversCruydt-Hoeck, De BolderikNatuurbalans en Staatsbosbeheer (afdeling zaad en plantsoen)  betrokken bij Het Levend Archief.

BOTANISCHE TUINEN

Botanische Tuinen werken mee aan het opkweken van zaden in zogeheten hofjes. De zaden van de verschillende bronpopulaties dienen gescheiden opgekweekt te worden, zodat de zaden genetisch identiek blijven aan de bronpopulaties. Deze hofjes kunnen vlak bij de bronpopulatie liggen (in situ) of elders, zoals in Botanische Tuinen (ex situ). De Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen heeft aangegeven om samen te willen werken, zodat de hofjes in botanische tuinen door vrijwilligers onderhouden kunnen worden. Stichting Nationale Plantencollectie is een onderdeel hiervan en coördineert de financiering van Het Levend Archief. De botanische tuinen die huidig betrokken zijn De Hortus AmsterdamBotanische Tuinen Utrecht, Hortus Nijmegen en Botanische Tuin Pinetum Blijdenstein.

ONDERZOEKSINsTITUTEN

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland van de WUR is ons grote voorbeeld. Dit instituut beheert een collectie van zaden van landbouwgewassen en hieraan verwante soorten. Rob van Treuren brengt vanuit dit instituut kennis in voor Het Levend Archief. Bij de Radboud Universiteit ligt een grote collectie zaden opgeslagen van Solanaceae die beheerd wordt door Gerard van der Weerden. Ook hij heeft jarenlange ervaring met het beheer van een zadencollectie. Gerard Oostermeijer van de Universiteit van Amsterdam IBED en Science4Nature is onderzoekt de mogelijkheden om populaties van kwetsbare soorten te versterken met ex situ-bescherming. Initiatiefnemer van dit project, Joop Schaminée, is zelf werkzaam bij de Radboud Universiteit en Wageningen Universiteit.

Specialisten

Naast al deze grote organisaties, is vaak ook samenwerking nodig met kleinere organisaties, zoals specialisten van bepaalde plantengroepen die werkzaam zijn bij onderzoek- en adviesbureaus. Zo is Peter Verbeek van Natuurbalans-Limes Divergens gespecialiseerd in zeer zeldzame akkeronkruiden en zijn Bert Maes (Ecologisch Adviesbureau Maes), René van Loon (Ecologisch adviesbureau Van Loon) en Paul Copini (WUR) gespecialiseerd in autochtone houtige gewassen.

Vrijwilligers

FLORON voert diverse soortbeschermingsprojecten uit waarbij de versterking van populaties van zeldzame soorten centraal staat. Naast de ecologen van FLORON, worden hierbij ook vrijwilligers betrokken.

Daarnaast zijn deskundigen betrokken vanuit de volgende organisaties: Gemeente Amsterdam, Naturalis Biodiversity Center, Pinetum Blijdestein, Rijksuniversiteit Groningen, Vereniging van Bos- en Natuureigenaren, WUR / WEnR, NL Bloeit!.