Betrokken partijen

TERREINEIGENAREN

De soorten waarvan zaad verzameld wordt, staan vaak op terreinen die beheerd worden door organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Samenwerking met deze organisaties is niet alleen noodzakelijk voor toestemming, maar blijkt ook zeer nuttig te zijn als het gaat om exacte locaties, advies en ondersteuning. De terreinen worden niet alleen gebruikt om zaden te verzamelen, maar tevens om ze weer in op te kweken. De soort gedijt immers goed om deze bodems en kan om deze reden soms beter daar opgekweekt worden dan in kassen.

KWEKERS

Voor het zaad dat we verzamelen bij de bronpopulaties, gebruiken we hofjes om het zaad naar een grotere hoeveelheid op te kweken. De hoeveelheid zaad die hiermee gewonnen wordt, is voldoende voor De Nationale Zadenbank en voldoende voor herintroductie, maar wanneer grotere hoeveelheden zaad gewenst is, dienen kwekers benaderd te worden. We hebben Cruydt-Hoeck, een kweker van wilde planten soorten, bereid gevonden om zaden voor ons op te kweken in grotere hoeveelheden. Wanneer een nieuw natuurgebied ingericht moet worden of wanneer een gemeente bermen wil inzaaien, is samenwerking met kwekers zeer belangrijk.

 

 

 

BOTANISCHE TUINEN

Vrijwilligers van Botanische Tuinen werken mee aan het opkweken van zaden in zogeheten hofjes. De zaden van de verschillende bronpopulaties dienen gescheiden opgekweekt te worden, zodat de zaden genetisch identiek blijven aan de bronpopulaties. Dit gebeurt in zogeheten hofjes, welke onderdeel zijn van Het Levend Archief als tijdelijk toegewezen locaties waar de zaden opgekweekt worden. Deze hofjes liggen kunnen in-situ (vlakbij de bronpopulatie) of ex-situ (elders) zijn, zoals in Botanische Tuinen. De Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen heeft aangegeven om samen te willen werken, zodat de hofjes in botanische tuinen door vrijwilligers onderhouden kunnen worden. Stichting Nationale Plantencollecties is een onderdeel hiervan en coördineert de financiering van Het Levend Archief.

ONDERZOEKSINTITUTEN

Joop Schaminée, de initiatiefnemer van dit project, is werkzaam bij de Radboud Universiteit Nijmegen en de Wageningen Universiteit. Samenwerking met deze onderzoeksinstituten is vrij intensief. Zo worden de zaden opgeslagen in een koelcel van de Radboud Universiteit, waar ook de zaden opgeslagen liggen van de Solanaceae collectie. In de toekomst zullen zaden ook in Wageningen opgeslagen worden. Het opkweken van de zaden zal deels gebeuren op het kassencomplex van de Radboud Universiteit en ook het datasysteem zal door C&CZ, hun ICT afdeling, ontworpen worden.

Specialisten

Naast al deze grote organisaties, is vaak ook samenwerking nodig met kleinere organisaties, zoals specialisten van bepaalde plantengroepen die werkzaam zijn bij onderzoek- en adviesbureaus. Zo is Peter Verbeek van Ecologisch Adviesburea Natuurbalans-Limes Divergens gespecialiseerd in zeer zeldzame akkeronkruiden en zo is Bert Maes van Ecologisch Adviesbureau Maes gespecialiseerd in autochtone houtige gewassen.