De Nationale Zadencollectie

De Nationale Zadencollectie is onderdeel van Het Levend Archief en betreft de fysieke opslag van de verzamelde en opgekweekte zaden. De zaden worden bij een temperatuur van 4 graden Celsius opgeslagen in een koelruimte. Tijdens het pilotjaar zal gebruik gemaakt worden van de Solanaceae collectie van de Radboud Universiteit Nijmegen, maar de komende jaren zal deze uitgebreid dienen te worden in verband met benodigde ruimte. De zaden zullen niet alleen in Nijmegen, maar tevens in Wageningen opgeslagen worden, zodat het materiaal te allen tijde veilig ligt mocht er op een van beide locaties iets mis gaan. Afhankelijk van de soort, zullen de zaden om de zoveel jaren opgekweekt moeten worden om hun kiemkrachtigheid te kunnen garanderen wanneer het zaad daadwerkelijk nodig is voor herintroductie of onderzoek.

Naar kiemkrachtigheid dient nog veel onderzoek gedaan te worden, want het is voor veel soorten niet bekend hoe lang het zaad bewaard kan worden. Voor zaden van bomen schijnt zaad niet lang kiemkrachtig te zijn, maar omdat dit meerjarige soorten zijn, is het mogelijk om de verzamelde zaden direct op te kweken, zodat de zaden na enkele jaren verzameld kunnen worden. Bij houtige gewassen is het ook mogelijk om de bronpopulatie onderdeel te maken van Het Levend Archief, zodat hier elk jaar zaden verzameld kunnen worden voor kwekers.