Blog: Bijeenkomst bij Cruydt-Hoeck

Dinsdag 4 juli zijn we met de betrokken partijen bijeengekomen in het dorpje Nijeberkoop in Friesland. In dit dorpje zit Cruydt-Hoeck, een kwekerij die zaden opkweekt van Nederlandse, wilde plantensoorten. De twee eigenaars, Jojanneke Bijkerk en Jasper Helmantel, lieten ons enorme velden zien vol met Avondkoekoeksbloem, Look-zonder-look, Wilde reseda en zo nog zo’n 200 wilde

Blog: Zaden verzamelen

Het klinkt allemaal erg gemakkelijk, we verzamelen zaden, stoppen ze in een koelcel en kweken ze op wanneer we de zaden willen vermeerderen. Helaas ligt het allemaal een stuk gecompliceerder. De eerste vraag die gesteld wordt, is welke soorten we willen verzamelen en waar. Het eerste jaar willen we ons zo veel mogelijk focussen op

Blog: Heischrale soorten

Heischrale soorten als Klein tasjeskruid, Heidespurrie en Zandblauwtje zijn soorten die je vindt in schrale (voedselarme), droge zandgronden in de heide. Deze heischrale soorten zijn de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zo heeft zure regen vanaf1980 grote schade aangericht, maar een veel groter probleem is de huidige stikstofdepositie. De hoeveelheid stikstof in de atmosfeer is

Blog: Akkeronkruiden

Akkeronkruiden zijn plantensoorten die tussen gecultiveerde gewassen in akkers te vinden zijn. Zij gedijen in dit regelmatig verstoorde milieu, omdat zij weinig competitie ondervinden van langlevende soorten.  Akkeronkruiden zijn dan ook over het algemeen eenjarige soorten (met uitzondering van Roggelelie en Akkergeelster) die elk jaar opnieuw vanuit zaad opkomen dat het vorige jaar geproduceerd is.