Onze zesde bijeenkomst van Het Levend Archief

2 mei 2018

Afgelopen donderdag 19 april zijn we bijeen gekomen op de prachtige locatie De Hortus in Amsterdam.
Nienke Torensma heeft zich voorgesteld als de nieuwe projectcoördinator en zo heeft het consortium een beeld gekregen van de sturende factor.
De werkgroepen zijn hard bezig geweest met het opstellen van de protocollen voor het inzamelen van zaden, de opslag van de zaden, de database en fondsenwerving.
We kwamen er met zijn allen al vrij snel achter dat het niet eenvoudig is om de protocollen met elkaar te verbinden. Het zou namelijk zonde zijn als er een goed inzamelprotocol voor je ligt, maar het strand bij zowel de opslag ervan als de dataverwerking in de database. Er zijn daardoor wat discussies ontstaan bijvoorbeeld over hoe je moeilijke bedreigde soorten kunt verzamelen,verzamelen we kwantitatief of juist kwalitatief, of je soorten wel lang op kunt blijven slaan of juist gelijk gaat gebruiken voor het opkweken en vermeerderen ervan. Over de database, wie moet dat gaan beheren en onderhouden, wie geeft de input en wie valideert alle gegevens?
Veel vragen waarop antwoorden gevonden moeten worden. Dat gaan we onderling samen doen, zonder ons doel uit het oog te verliezen, namelijk het behouden van onze meest bedreigde flora in ons land. Daarnaast willen we ons ook richten op inheemse kruidenmengsels verkregen door tot nu toe voor ons drie belangrijke telers: Cruyd-Hoeck, Biodivers en De Bolderik. Maar we zoeken meer Nederlandse telers, die zich in willen zetten voor bloemrijke inheemse mengsels, die geen gevaar opleveren voor de genetische diversiteit van onze eigen inheemse soorten, maar juist wel bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Zouden we hier ook hulp bij kunnen gebruiken vanuit de overheid? Er zijn richtlijnen voor het vergroten van de biodiversiteit, kunnen we daarop inspelen? Voor deze vragen hebben we een nieuwe werkgroep samengesteld, namelijk de werkgroep Maatschappelijke Inbedding.

We streven naar een handboek Het Levend Archief, waarin alle protocollen verzameld worden. Maar we gaan ook streven naar het worden van een eigen stichting, genaamd Stichting Het Levend Archief! Zo zijn we een onafhankelijke partij, die kan aansluiten bij projecten en initiatieven over het behoud van genen van bedreigde plantensoorten, opkweken en vermeerderen van deze plantensoorten, herintroductie in natuurgebieden (voormalige landbouwgronden) en het verkrijgen van inheems plantenmateriaal voor dijken, bermen, taluds en dergelijke.

Én de publiciteit blijft groeien. Mensen met een groene achtergrond, organisaties met een groen hart willen graag een bijdrage leveren aan dit prachtige project!


Copyright © 2019 . All rights reserved.