Stichting Het Levend Archief opgericht

15 oktober 2018

Op 28 september 2018 is formeel de Stichting Het Levend Archief opgericht. Het bestuur van deze kersverse Stichting zal zich inzetten voor het stroomlijnen van de werkprocessen van het consortium dat samenwerkt onder de vlag van het Levend Archief. De eerste taken van het bestuur zullen zijn: het maken van een meer jaren beleidsplan en een werkplan en een begroting voor 2019. In samenwerking met de werkgroep fondsenwerving zal het bestuur zich inzetten voor het verkrijgen van financiële middelen om de slagkracht van Het Levend Archief te vergroten. Als bestuursleden van de Stichting zijn toegetreden: Joop Schaminée, voorzitter, Nils van Rooijen, secretaris, Joke ’t Hart, penningmeester en Rob van Treuren, Gerard Oostermeijer, Jojanneke Bijkerk en Lammert Kragt, als medebestuursleden.

Het doel van de Stichting is:

a. Het waarborgen van de (genetische) diversiteit van Nederlandse wilde planten in Nederland en het behoud van de verscheidenheid aan wilde verwanten van onze cultuurgewassen
b. Het stimuleren en faciliteren van het gebruik van gecertificeerde zadenmengsels en gecertificeerd plantgoed met bekende herkomst ten behoeve van het behoud en biologisch herstel van natuur en landschap
c. Publieksvoorlichting en natuurbeleving over en van inheemse wilde planten
d. Vergroting van de (wetenschappelijke kennis over de zaad- en kiemingsbiologie van onze inheemse flora.

Wij zijn notariskantoor AKD zeer erkentelijk voor de pro deo diensten die ze ons hebben geboden bij het oprichten van deze Stichting.


Copyright © 2019 . All rights reserved.