Het Levend Archief in de Oase

3 april 2018

In het tijdschrift voor vrienden van natuurlijke tuinen, heemtuinbeheer en speelnatuur (Oase Nr. 109, Lente ’18) is een artikel geschreven over het Levend Archief, dat de genetische diversiteit van wilde planten veilig gaat stellen. Met dit artikel willen Jojanneke Bijkerk en Joop Schaminée duiden op het grote belang van het Levend Archief. In rap tempo verdwijnen er soorten uit ons land en met behulp van een nationale collectie van deze bedreigde soorten kunnen we in de toekomst de soorten en hun genetische variëteit veilig stellen.
De bedoeling van het Levend Archief is om zaden van bedreigde flora in Nederland te verzamelen, op te slaan, op te kweken en te bewaren. Waarbij de bewaarde zaden eventueel kunnen worden gezaaid, als de inheemse populatie dreigt te verdwijnen.
Om dit doel te verwezenlijken is een groot netwerk aan betrokken partijen, onderzoekers, plantendeskundigen en plantenvrijwilligers nodig.

Maar ook publiciteit is belangrijk én daarom is het artikel in de Oase duidelijk geschreven en daarmee geslaagd. Met dank aan: Jojanneke Bijkerk (Cruydt-Hoeck) en Joop Schaminée (Hoogleraar WUR/RU Nijmegen).


Copyright © 2019 . All rights reserved.