Extra handen

17 september 2020

Er komen ontzettend veel zaden binnen! In verschillende projecten die dit jaar zijn gaan draaien worden zaden gewonnen van bijzondere planten van bedreigde populaties. Zuid-Limburg, de Afsluitdijk en de Veluwe zijn slechts een aantal plekken waar de zaden vandaan komen. Allemaal verzameld door experts binnen het consortium van Het Levend Archief. Om de zaden goed op te kunnen slaan en voor een lange termijn veilig te kunnen stellen in de Nationale zadencollectie is veel werk nodig. De zaden moeten worden geschoond, geselecteerd en gedroogd. Om onze conservator Sina bij te staan, is een nieuwe vrijwilliger begonnen. Mayke van Rooijen gaat een dag in de week helpen bij Het Levend Archief. Ze zal in de proefkassen van de Radboud Universiteit actief aan de slag gaan met het zeven, zaaien en zorgen voor inheemse wilde planten in de collectie. Welkom Mayke!

Copyright ¬© 2020 . All rights reserved.20