Ope­ra­tie Pe­per­boom­pje voor her­stel be­dreig­de plan­ten­soor­ten

16 november 2020

Een reddingsplan voor zo’n 100 bedreigde plantensoorten in Zuid-Limburg. Dat is Operatie Peperboompje. De komende vier jaar dragen de Provincie Limburg en het Elisabeth Strouven Fonds samen ruim €525.000 euro bij aan dit project van de Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland, Wageningen University & Research en Wageningen Environmental Research en natuurlijk Het Levend Archief.

 

Het Zuid-Limburgse Heuvelland staat bekend om zijn vele karakteristieke plantensoorten. Een groot aantal is sterk achteruitgegaan door onder andere verzuring, verdroging en vermesting en komt enkel nog in zeer kleine, geïsoleerde populaties voor. Deze soorten staan op de Rode Lijst en worden in hun voortbestaan bedreigd. Natuurherstel is nodig om ze te behouden en daarmee ook de biodiversiteit in Limburg. Operatie Peperboompje – vernoemd naar een van de kwetsbare soorten – draagt hieraan bij.

Gedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg (Natura 2000 en Soortenbeleid):

Met onze steun aan dit project willen we voorkomen dat sterk bedreigde plantensoorten uitsterven. Vaak betreft dit soorten die kenmerkend zijn voor Natura 2000-gebieden en die wat zeggen over de kwaliteit ervan. Met Operatie Peperboompje geven we dus ook direct een impuls aan deze bijzondere natuurgebieden in Zuid-Limburg

Het project heeft twee pijlers. Voor plantensoorten waarvan duidelijk is waarom ze steeds minder voorkomen, worden exemplaren bijgeplaatst of uitgezaaid op plekken waar het milieu op orde is. Dat geldt voor minimaal 27 sterk bedreigde soorten. Daarnaast is behoud en borging van genetisch materiaal van 100 zeldzame planten een belangrijk doel zodat ze later kunnen worden teruggezet in nieuwe herstelprojecten. Dit gebeurt door het verzamelen van zaden. Deze worden duurzaam opgeslagen in de Nationale Zadencollectie ‘Het Levend Archief’. Een breed gedragen platform dat zich inzet voor het behoud van het botanisch erfgoed van ons land.

Guido van den Broek, bestuurder van het Elisabeth Strouven Fonds: “Ons fonds zet de komende jaren fors in op natuur en landschap. Een gezonde leefomgeving vinden we immers erg belangrijk. We moeten echt ons best gaan doen om de bedreigde plantensoorten in Zuid-Limburg te behouden.”

Dit persbericht verscheen op de website van de Provincie Limburg.

Copyright © 2020 . All rights reserved.