Planten van hier​

17 december 2018

Maar liefst 40% van onze wilde planten wordt bedreigd (staan onze Rode Lijst) en van alle graslanden is nu nog maar zo’n 2% tot 3% bloemrijk! In 30 jaar de hoeveelheid insecten met meer dan 75% is afgenomen. Allerhoogste tijd om te investeren in een duurzaam landschap!

Hoe maken we onze leefomgeving duurzamer en bloemrijker?

‘Planten van hier’ bundelt actuele kennis en inspiratie rondom onze inheemse flora en toont overtuigend de voordelen van een groen landschap: voor onszelf, de biodiversiteit en onze economie. Het boek biedt veel inspiratie en concrete voorbeelden: een praktische handleiding, zowel voor burgers, professionals en grondeigenaren, om de eigen omgeving bloemrijk te maken.
Die ecologische rijkdom van het Nederlandse landschap is de laatste decennia steeds meer onder druk komen te staan. Intensieve landbouw, verstedelijking en meer infrastructuur drukken een steeds groter stempel op onze flora en fauna. Soorten verdwijnen in rap tempo. Tegelijkertijd zien we dat waar natuur wordt beschermd en hersteld, soorten ook weer relatief snel kunnen terugkeren.

Het Levend Archief maakt onderdeel uit van dit boek, omdat het bijdraagt aan een duurzamere leefomgeving met het beschermen van onze inheemse wilde planten. De leefomgeving voor Het Levend Archief is met name gericht op beschermde natuurgebieden, waarin bloemrijke, kwetsbare en ernstig bedreigde plantensoorten voorkomen, die behouden moeten worden door middel van initiatieven. Het Levend Archief zal in de toekomst ook bijdragen aan het verzamelen en vermeerderen van kruidenrijke plantensoorten, zodat er kruidenrijke bermen, dijken, (botanische) tuinen en fleurige steden en bedrijfsterreinen ontstaan.

Dit boek gaat nog een stapje verder door 50 plantensoorten te beschrijven in hun relatie tot hun omgeving en in het bijzonder met de insecten, want zonder de wisselwerking van plant en insect is er geen kruidenrijke en bloemenrijke vegetaties mogelijk. Ook de verbinding met de mens wordt zichtbaar gemaakt.

‘Planten van hier’ vertelt alle bijzondere verhalen over het verkrijgen en behouden van een duurzame leefomgeving in uiteenlopende hoofdstukken. Deze hoofdstukken zijn beschreven door specialisten van organisaties, naast Het Levend Archief, zijn dit ook specialisten van NL Bloeit!, Cruydt-Hoeck, Heem, Het Levend Archief, EURECO, Science4Nature en Vlinderstichting en de universiteiten van Wageningen (Wageningen Environmental Research) en Nijmegen (Radboud).

Het voorwoord van het boek is geschreven door Hennie Roorda (voorzitter van FLORON). Meer informatie zelf over het boek is te vinden op www.plantenvanhier.nl.
Het boek zelf is online te bestellen bij diverse boekhandels en webshops of via de website van de KNNV Uitgeverij:

Planten van hier – Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora
KNNV Uitgeverij,
264 pagina’s
€ 27,95
FSC gecertificeerd papier


Copyright © 2019 . All rights reserved.