Onze zevende bijeenkomst in Rotterdam

16 juli 2018

Afgelopen woensdag 11 juli was het consortium aanwezig bij Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam (SLR) voor de zevende bijeenkomst van Het Levend Archief. Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam werkt met (levende) zaden om daarvan inheemse kleurrijke mengsels te maken. Ze verzamelen in Rotterdam en zaaien ook weer voor Rotterdam, namelijk in opdracht van de gemeente. We mochten met zijn allen naar het gedroogde materiaal kijken waar de mengsels van worden samengesteld en we zagen soorten als Knoopkruid, Paarse morgenster, Blaassilene, Duizendblad en klaprozen. Dit zou meer moeten worden gedaan in de Nederlandse gemeenten. Een praktische werkwijze tussen de gemeente en de uitvoerder (zoals SLR), dat leidt tot meer verrijkte en kleurrijke bermen door middel van inheemse mengsels.
Naast de bezichtiging ging het overleg voornamelijk over het Handboek, of zullen we een Werkboek nemen, omdat er eigenlijk teveel instaat voor een vrijwilliger, die alleen het praktische deel nodig heeft. We gaan het gescheiden houden een werkboek met alle achtergrond informatie voor de leden van het consortium en een Handboek voor de praktijk. Voor in de praktijk zijn alleen de protocollen van het verzamelen en opslag van belang.

Vervolgens was het belangrijk om gezamenlijk een aansluiting te vinden tussen de verkregen data van het verzamelen, opslag en data verwerking. Administratie noteren is daarom erg belangrijk bij elk protocol.
In onze database Het Levend Archief moet de juiste informatie staan en dat begint met het goed documenteren van het verzamelen van minstens 50 individuen per populatie en het liefst meer bijvoorbeeld 200.
We verzamelen het liefste individuen, omdat dat meer mogelijkheden geeft voor wetenschappelijke doeleinden. Als er genoeg aanwezig is wordt er ook random uit de populatie verzameld en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld kruiden mengsel om weer uit te zaaien.
We zijn met z’n allen hard op weg naar hanteerbare protocollen voor het verzamelen van de zaden, de opslag van de zaden en het opbouwen van onze database Het Levend Archief. Dit jaar, in dit veldseizoen, worden onze werkwijzen getest, zowel in het veld als bij het opbouwen van de database. Volgend veldseizoen gaan we streven naar het veilig stellen van de meest kritische soorten. Dit gaan we doen als een Stichting, waarbij we een bestuur gaan vormen en onafhankelijk kunnen opereren. Bedankt aan de consortium leden voor jullie inbreng, de volgende bijeenkomst is op vrijdag 12 oktober bij het Radboud Universiteit.


Copyright © 2019 . All rights reserved.