HET LEVEND ARCHIEF

Het Levend Archief wil de genetische diversiteit van wilde planten veilig stellen door zaden te verzamelen van inheemse plantensoorten en deze op te slaan in de Nationale Zadencollectie.
MISSIE
SAMENWERKING
INITIATIEVEN
IN DE MEDIA
SOORTEN
CONTACT
MISSIE
SAMEN-WERKING
INITIATIEVEN
IN DE MEDIA
SOORTEN
CONTACT

Nieuwsberichten

Wil je iets bijdragen? Kom in contact met ons!

Projectcoördinatie

FLORON Landelijk Bureau
tel. (+31) – 024 7410660

collectie 'apenstaartje' hetlevendarchief.nl

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief. Voor iedereen die meer wil weten over Het Levend Archief

Goede zaden?

Veel zaadmengsels (bloemenmengsels, bijenmengsels, vlindermengsels etc.) bevatten veel exoten of uitheemse gecultiveerde varianten van onze inheemse flora, welke schadelijk kunnen zijn voor de natuur. We adviseren daarom om niet zomaar in het buitengebied te gaan zaaien. We krijgen veel vragen over waar er dan wel goede biologische en inheemse zaden te verkrijgen zijn om de eigen tuin, balkon of plantsoen mee in te zaaien. Wij werken samen met een aantal kwekers die zaden van een goede herkomst garanderen. Zij hebben zich verenigd als 'Samenwerkende kwekers van Het Levend Archief.' Voor het verkrijgen van goede zaden voor bewust en duurzaam gebruik, verwijzen we u graag door naar:

De Cruydt-Hoeck | Biodivers De Bolderik | Staatsbosbeheer

Daarnaast werken we veel samen met andere partners in het consortium die zich bezighouden met de kweek van duurzaam inheemse planten. Lees hier meer over onze samenwerkingen.

Kweekt u ook inheemse planten op een duurzaam en ecologisch verantwoorde manier en wilt u met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2020. All rights reserved.

cropped-Grotere-tekst-1