STICHTING HET LEVEND ARCHIEF OPGERICHT

Op 28 september 2018 is formeel de Stichting Het Levend Archief opgericht. Het bestuur van deze kersverse Stichting zal zich inzetten voor het stroomlijnen van de werkprocessen van het consortium dat samenwerkt onder de vlag van het Levend Archief. De eerste taken van het bestuur zullen zijn: het maken van een meer jaren beleidsplan en een werkplan en

Ontdek Het Levend Archief tijdens de Week van de Biologie

Planten en insecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en ook wij zijn van hen afhankelijk. Toch worden zowel veel planten- als insectensoorten bedreigd. In de Week van de Biologie kan je in de proeftuin van de Radboud Universiteit zelf zien waarom het zo belangrijk is om planten en dieren te beschermen en hoe je dat

11-07-2018 Onze zevende bijeenkomst in Rotterdam

Afgelopen woensdag 11 juli was het consortium aanwezig bij Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam (SLR) voor de zevende bijeenkomst van Het Levend Archief. Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam werkt met (levende) zaden om daarvan inheemse kleurrijke mengsels te maken. Ze verzamelen in Rotterdam en zaaien ook weer voor Rotterdam, namelijk in opdracht van de gemeente. We mochten met zijn

19-4-2018 onze zesde bijeenkomst van Het Levend Archief

Afgelopen donderdag 19 april zijn we bijeen gekomen op de prachtige locatie De Hortus in Amsterdam. Nienke Torensma heeft zich voorgesteld als de nieuwe projectcoördinator en zo heeft het consortium een beeld gekregen van de sturende factor. De werkgroepen zijn hard bezig geweest met het opstellen van de protocollen voor het inzamelen van zaden, de

Blog: Het Levend Archief in de Oase

In het tijdschrift voor vrienden van natuurlijke tuinen, heemtuinbeheer en speelnatuur (Oase Nr. 109, Lente ’18) is een artikel geschreven over het Levend Archief, dat de genetische diversiteit van wilde planten veilig gaat stellen. Met dit artikel willen Jojanneke Bijkerk en Joop Schaminée duiden op het grote belang van het Levend Archief. In rap tempo

Blog: Zaagblad en Vechtanjers

Maandag 27 februari zijn Joop Schaminée en Niels Eimers op bezoek geweest bij Staatsbosbeheer in Ommen. Hier zijn zij verwelkomd door Ruud Jonker en Marcel Horsthuis om te discussiëren over de soortbescherming van zeldzame soorten uit het Overijsselse Vechtdal. Hiertoe behoren soorten als Veenbloembies (Scheuchzeria palustris), Breed wollegras (Eriophorum latifolium) en Steenanjer (Dianthus deltoides) die hier ook wel

Blog: vijfde bijeenkomst consortium

Ditmaal waren we welkom in Wageningen, bij het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN), waar Rob van Treuren ons ontvangen heeft. Met maar liefst 22 man sterk hebben we gediscussieerd over de stand van zaken. Zo is het coördineren van het Levend Archief overgenomen door Nienke Torensma, die dit twee dagen per week vanuit FLORON

Blog: vierde bijeenkomst consortium

Afgelopen donderdag is het consortium van Het Levend Archief voor de 4e maal bijeen gekomen. Deze maal waren we welkom op de Universiteit van Amsterdam waar Gerard Oostermeijer ons ontvangen heeft. De opkomst was een stuk hoger dan geanticipeerd, waardoor we met 17 man in een kleine ruimte moesten proppen! Gelukkig maakte dit de bijeenkomst alleen

Blog: Bijeenkomst bij Cruydt-Hoeck

Dinsdag 4 juli zijn we met de betrokken partijen bijeengekomen in het dorpje Nijeberkoop in Friesland. In dit dorpje zit Cruydt-Hoeck, een kwekerij die zaden opkweekt van Nederlandse, wilde plantensoorten. De twee eigenaars, Jojanneke Bijkerk en Jasper Helmantel, lieten ons enorme velden zien vol met Avondkoekoeksbloem, Look-zonder-look, Wilde reseda en zo nog zo’n 200 wilde