Verzamelexcursie van Het Levend Archief op Texel

26 oktober 2021

Op 13 september vond de verzamelexcursie van Het Levend Archief plaats op Texel. Het doel van deze excursie was om een groep van professionals en vrijwilligers kennis te laten maken met de verzamelmethode van Het Levend Archief alsmede de daadwerkelijke borging van zaden van verschillende bijzondere plantensoorten op Texel. De groep van tien personen bestond naast leden van Het Levend Archief uit botanisten van Hortus Botanicus Amsterdam, Science4Nature/IBED, FLORON en leden van natuurorganisaties (IVN Texel en Stichting FLORON).

Na een introductie waarin Gerard Oostermeijer de wetenschappelijke onderbouwing van de verzamelmethode uitlegde, vertrokken we vanuit het Boutique hotel Texel om deze methodiek vervolgens toe te passen in het veld. Allereerst hebben we in de duinen van de Slufter de zeldzame soort Fijn goudscherm (Bupleurum tenuissimum) verzameld. We zijn excursie meteen met een lastige soort gestart: deze rode lijst soort komt vaak niet tot bloei en wordt vegetatief nog wel eens over het hoofd gezien doordat haar bladeren oppervlakkig op gras lijken. Deze soort komt voor in Zeeland en aan de kust van Zuid-Holland en is zeer zeldzaam in het Waddengebied. Gezamenlijk hebben we de zaden verzameld en ondersteunende informatie over deze populatie, waaronder populatiegrootte en –opbouw en abiotiek opgenomen in het verzamelformulier.

In het noordelijke punt van natuurgebied de Slufter hebben we Slanke gentiaan (Gentianella amarella) en Driedistel (Carlina vulgaris) verzameld. Slanke gentiaan vonden we in een duinvallei. Deze bedreigde soort komt voor in het duingebied op verspreide locaties van Schiermonnikoog tot Zeeland. Vroeger te vinden in grote delen van het duingebied, maar de soort is door verdroging sterk achteruitgegaan. Driedistel is ook een bedreigde soort en komt langs de kust voor waarbij het meest noordelijke deel van haar verspreidingsgebied in Nederland Texel is. Daarnaast hebben we het natuurreservaat Wagejot bezocht, maar hier jammer genoeg geen exemplaren van Zeegerst (Hordeum marinum) kunnen vinden.

Na een leerzame dag zijn we met enveloppen vol zaden van bijzondere plantensoorten terug op de veerboot naar Den Helder gestapt.

Populatieopname van Fijn goudscherm
Populatieopname van Fijn goudscherm
Slanke gentiaan
Slanke gentiaan
Driedistel
Op zoek naar Zeegerst in het Wagejot


Copyright © 2019 . All rights reserved.

Geef een reactie