Afgelopen donderdag is het consortium van Het Levend Archief voor de 4e maal bijeen gekomen. Deze maal waren we welkom op de Universiteit van Amsterdam waar Gerard Oostermeijer ons ontvangen heeft. De opkomst was een stuk hoger dan geanticipeerd, waardoor we met 17 man in een kleine ruimte moesten proppen! Gelukkig maakte dit de bijeenkomst alleen maar gezelliger!

Sinds de vorige bijeenkomst zijn weer een hoop vorderingen gemaakt richting het opzetten van Het Levend Archief. Zo is Renée Bekker het consortium komen versterken en zijn veel nieuwe contacten gemaakt met nieuwe partijen. Verder is er in de tussentijd een bezoek gebracht aan de Genenbank van Houtige gewassen van Staatsbosbeheer in Roggebotzand (Flevoland) waar Lammert Kragt en René van Loon ons rondgeleid hebben. Zij hebben hier inheemse, houtige gewassen opgekweekt waarvan zij de zaden aan kwekers verstrekken. Deze houtige gewassen zijn door Bert Maes overal in het Land in kaart gebracht. Stekjes van deze wilde examplaren zijn vervolgens verzameld en verder opgekweekt in het Roggebodzand. Verder is een bezoek gebracht aan het CGN (Centrum voor Genetische Bronnen) in Wageningen waar Rob van Treuren heeft laten zien hij zij zaden van verschillende rassen voedselgewassen opslaan. Om de kiemkrachtigheid van zaden na 10 tot 15 jaar opslag zo hoog mogelijk te houden, worden de zaden eerst sterk gedroogd, vervolgens vacuüm verpakt en ten slotte bij -19 graden ingevroren.

Belangrijke discussiepunten tijdens de vergadering waren de opslaglocatie en de eigendom (waarschijnlijk gaat dit FLORON worden) van de zaden, de aanschaf van een diepvries en een vacumeermachine. Andere zaken die besproken zijn, is het opstellen van een goed protocol voor het verzamelen van de zaden (hoe, waar, hoeveel, wat en wie?), wat noteer je bij het verzamelen, hoe weet je dat de planten inheems wel daadwerkelijk inheems zijn? Ook erg leuk is dat het Reformatorisch Dagblad een artikel heeft geschreven over Het Levend Archief en dat maandag een tweede interview gaat plaatsvinden voor De Volkskrant.

Ten slotte zijn aankomende evenementen besproken waar we Het Levend Archief voor het eerst openbaar gaan maken voor het breder publiek. Zaterdag 25 november gaat Joop Schaminée tijdens het Zadensymposium presenteren en zaterdag 9 december gaat Niels Eimers tijdens de FLORON dag presenteren! Wil je hier bij zijn, meld je dan gauw aan! De volgende bijeenkomst van het consortium zal plaatsvinden bij het CGN in Wageningen op woensdag 21 februari.

 

 

Geef een reactie