Maandag 27 februari zijn Joop Schaminée en Niels Eimers op bezoek geweest bij Staatsbosbeheer in Ommen. Hier zijn zij verwelkomd door Ruud Jonker en Marcel Horsthuis om te discussiëren over de soortbescherming van zeldzame soorten uit het Overijsselse Vechtdal. Hiertoe behoren soorten als Veenbloembies (Scheuchzeria palustris), Breed wollegras (Eriophorum latifolium) en Steenanjer (Dianthus deltoides) die hier ook wel bekend staat als de Vechtanjer. Ook gaan we met elkaar in samenwerking om een herintroductieproject op te zetten van Zaagblad (Serratula tinctoria), een soort die in het wild uitgestorven is in 1977, maar waarvan we nog steeds wild, inheems materiaal in bezit hebben. We hebben een bezoek gebracht aan het Leusener Maan, de locatie waar Zaagblad voor het laatst waargenomen is. Na afloop zijn we naar natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg gegaan, waar wij Lammert Kragt troffen. Hier zullen enkele van de bovengenoemde soorten in zaadhofjes opgekweekt worden, zoor het vermeerderen van zaad, maar tevens om de publieke aandacht voor het biodiversiteitsprobleem van Nederland te vergroten.

Geef een reactie