Expositie: Het Levend Archief aan het Naardermeer

Terug naar home Expositie: Het Levend Archief aan het Naardermeer 27 juni 2021 Op Gasterij Stadzigt aan het Naardermeer is vanaf zondag 27 juni een bijzondere expositie te bezoeken. In samenwerking met Greenpoint Muiderberg, het Hugo de Vriesfonds en Natuurmonumenten is een bezoekersruimte ingericht waar u meer te weten kunt komen over Het Levend Archief, […]

Ope­ra­tie Pe­per­boom­pje voor her­stel be­dreig­de plan­ten­soor­ten

Terug naar home Ope­ra­tie Pe­per­boom­pje voor her­stel be­dreig­de plan­ten­soor­ten 16 november 2020 Een reddingsplan voor zo’n 100 bedreigde plantensoorten in Zuid-Limburg. Dat is Operatie Peperboompje. De komende vier jaar dragen de Provincie Limburg en het Elisabeth Strouven Fonds samen ruim €525.000 euro bij aan dit project van de Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland, Wageningen University & Research […]

Planten voor de toekomst: Het Levend Archief in Natura

Terug naar home Planten voor de Toekomst: Het Levend Archief in Natura 10 oktober 2020 In het 3e nummer van Natura,  het tijdschrift van de KNNV, wordt uitgebreid stilgestaan bij Het Levend Archief. Gerard Oostermeijer schreef samen met andere actieve leden van Stichting Het Levend Archief over het waarom van planten, zaden en biodiversiteit. Lees […]

Sleutels tot levensvatbare populaties

Terug naar home Sleutels tot levensvatbare populaties 21 september 2020 Het Levend Archief zet zich in voor het behouden en herstellen van levensvatbare populaties wilde planten. Maar hoe beoordelen we eigenlijk of een populatie levensvatbaar is? Hiervoor maken onderzoekers van de universiteiten Wageningen, Amsterdam en Nijmegen onder andere gebruik van genetische analyses. Binnen het project […]

Borging bijzondere soorten op de Afsluitdijk

Terug naar home Borging bijzondere Flora Afsluitdijk 17 september 2020 De Afsluitdijk is een iconische plek voor Nederland. De 32 kilometer lange dam (want dat is het) is het symbool voor de oer-Nederlandse strijd tegen het water. Hoewel de afsluiting van de Zuiderzee voor de ecologie een enorme ramp was, we verloren immers een groot […]

Bloeiend nieuws uit Amsterdam

In Amsterdam is er goed nieuws! In kassen van Het Levend Archief partner Science4Nature staat de Lange zonnedauw in bloei. Dit kleine vleesetende plantje is zeer zeldzaam in Nederland en komt eigenlijk alleen nog maar voor in het Bargerveen in Drenthe. Ooit kwam deze soort voor in meer hoogveengebieden. Hoogvenen zijn zeer voedselarm en de […]

Extra Handen

Terug naar home Extra handen 17 september 2020 Er komen ontzettend veel zaden binnen! In verschillende projecten die dit jaar zijn gaan draaien worden zaden gewonnen van bijzondere planten van bedreigde populaties. Zuid-Limburg, de Afsluitdijk en de Veluwe zijn slechts een aantal plekken waar de zaden vandaan komen. Allemaal verzameld door experts binnen het consortium van […]

Zaden in beeld

Graag willen we onze vrijwilligers opleiden tot experts in het herkennen van belangrijke populaties en het oogsten van zaden. Dit is niet zo maar een kwestie van plukken en meenemen. Maar door corona is het niet mogelijk om de cursusdagen, die we gepland hadden staan, door te laten gaan. Gelukkig groeien de planten door en […]

Crowdfunding Radboudfonds groot succes

Begin september is de crowdfundingsactie voor het Levend Archief afgerond. Het initiatief van het Radboudfonds voor het het realiseren van een professionelere droogruimte in de proeftuinen op de campus van de Radboud Universiteit heeft €12.906 opgeleverd en heeft het streefbedrag van €10.000 overschreden. Naast dat Het Levend Archief een grote stap kan maken in het […]